Om näthinneavlossning

Upptäck orsaker, symptom och behandling av näthinneavlossning – ett tillstånd där delar av ögats näthinna lossnar från ögats baksida. Lär dig om tidiga indikatorer, riskgrupper och den viktiga tidiga behandlingen för att förhindra synförlust. Få insikt om undersökning, behandling och möjliga åtgärder vid detta tillstånd.

Vad är näthinnan?


Näthinnan är ett tunt lager av ca 130 miljoner sinnesceller som finns på ögonbotten. När ljuset träffar sinnescellerna uppstår nervimpulser som leds via synnerven till syncentrum i hjärnans nacklob som bearbetar och tolkar den information vi ser.

Vad innebär näthinneavlossning?


Näthinneavlossning innebär att delar av näthinnan lossnar från ögats innervägg.

Vilka är symptomen på näthinneavlossning?


Symptomen varierar men man upplever ofta streck, nätmönster, sotflagor, blixtar, rullgardin och/eller en skugga i utkanten av synfältet.  Näthinneavlossning drabbar oftast bara ett öga i taget. Dessa symptom är allvarliga och du bör snarast uppsöka ögonläkare.

Vilka drabbas av näthinneavlossning?


Näthinneavlossning är en ganska ovanlig sjukdom som oftast uppkommer i medelåldern. Mycket närsynta personer löper större risk att drabbas, eftersom ett närsynt öga ökar i storlek töjs näthinnan ut och blir tunnare och skörare. Även kraftiga slag direkt mot ögat kan orsaka näthinneavlossning.

Ibland kan glaskroppsavlossning följas av en näthinneavlossning. Glaskroppsavlossningens symptom är ljusblixtar och ”sotflagor” som rör sig framför ögat. Detta är ett naturligt och ganska vanligt tillstånd. I stort sett alla människor drabbas av glaskroppsavlossning någon gång i livet och är i sig inget att oroa sig för. Det är de eventuella följande symptomen i form av skuggor, slöjor eller ridåer du ska vara uppmärksam på som kan indikera att du drabbats av följdsjukdomen näthinneavlossning.

När ska jag kontakta en läkare?


Det gäller att snabbt få vård annars kan hela näthinnan lossna och ögat blir blint. Om näthinneavlossningen behandlas tidigt är chanserna till läkning goda.

Vid akuta besvär kontakta 1177. Är besvären inte akuta kan du gå till din optiker som vid behov remitterar dig vidare till ögonläkare.

Hur går läkarundersökningen till?


Pupillen vidgas först med ögondroppar. Med hjälp av ett oftalmoskop studeras ögonbotten för att upptäcka om det finns sjukliga förändringar i ögat. Undersökningen görs av en ögonläkare.

Hur behandlas näthinneavlossning?


Tidiga förändringar, när hålet bildats men näthinnan ännu inte har lossnat, behandlas med laser under lokalbedövning. Större förändringar kräver operation under narkos. Resultaten är oftast mycket goda, men ibland krävs flera operationer. Synförmågan och synfältet återställs till största delen i flertalet fall.

Näthinneavlossning behandlas kirurgiskt. Vid behandlingen fästs näthinnan åter mot ögats innervägg, hålet i hinnan tätas och vätskan under den sugs upp.

Har du frågor om näthinneavlossning?

Välkommen att ringa till oss eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!

Tempelgatan 1A, 431 30 Mölndal

Rulla till toppen