Om grön starr/glaukom

Grön starr (glaukom) är en sjukdom som påverkar synnerven och långsamt påverkar synen och synfältet. Upptäck vad grön starr (glaukom) är och dess olika former, symptom, riskfaktorer och behandlingsalternativ. Lär dig om den gradvisa påverkan på synfältet, och hur viktig snabb behandling är vid denna ögonsjukdom. Få information om olika typer av glaukom, deras symptom och rätt väg att söka vård vid akuta besvär.

Vad innebär grön starr/glaukom?


Ögontrycket regleras av kammarvätskan, en genomskinlig vätska som ger näring åt ögat och forslar bort avfallsprodukter. Det bildas hela tiden ny kammarvätska i ögat. Om ögat inte klarar av att hålla en balans mellan att bilda vätska och forsla bort den påverkas ögats tryck. Ett ökat ögontryck kan skada synnerven. 

Vid långvariga besvär skadas synnerven vilket ger synfältsdefekter, men ofta kan man ändå behålla en ganska god syn i många år. Behandlingen vid glaukom syftar till att minska trycket. Hur högt tryck ögat klarar av är individuellt.

Vilka drabbas av grön starr/glaukom?


Glaukom drabbar oftast äldre personer – diagnosen är sällsynt bland dem som är under 50 år.

Har du nära släktingar – framför allt föräldrar eller syskon – med glaukom bör du kontrollera dina ögon hos din optiker eller ögonläkare.

Finns det olika typer av grön starr/glaukom?


Glaukom kan vara kronisk eller akut. Båda formerna är allvarliga ögonsjukdomar som kan leda till försämrad syn eller i värsta fall blindhet.

Vid kronisk glaukom skadas synnerven långsamt. Förloppet bromsas med behandling, men de förändringar som redan skett är bestående. Även om sjukdomen är allvarlig får de flesta behålla en ganska god syn livet ut, förutsatt att behandlingen sköts riktigt.

Glaukom utvecklas i de flesta fall långsamt. Det kan gå flera år innan man märker något själv. Det beror på att synen först försämrat utanför centrum av synfältet. Det centrala synfältet, där man ser skarpast, drabbas sist.

Akut glaukom är en ovanligare form av glaukom. Det innebär att man plötsligt får för högt tryck i ögat. Oftast drabbas bara ett öga. Akut glaukom är en mycket allvarlig sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Annars finns stor risk för att synen försämras avsevärt eller, i värsta fall, att man blir blind.

Besvären börjar med värk i ett öga. Värken kan vara svår och oftast får man också huvudvärk och blir illamående. Förloppet är hastigt och synen försämras snabbt på grund av att hornhinnan svullnar.

Vad gör jag när symptomen börjar komma?


Sjukdomen kan komma plötsligt eller smygande. Om du får svår värk i ögat – i synnerhet om du även har huvudvärk och mår illa, plötsligt försämrad syn ska du omedelbart kontakta 1177. 

Är besvären inte akuta kan du gå till din optiker som vid behov remitterar dig vidare till ögonläkare.

Hur behandlas grön starr/glaukom?

Det är viktigt att få behandling snabbt. I det mest akuta skedet hålls trycket nere med hjälp av ögondroppar. Sedan får man läkemedel som drar ut vätskan ur ögat eller minskar bildandet av ny kammarvätska. När ögat är återställt används oftast laserbehandling för att förhindra en ny tryckökning.

Akut glaukom är en ovanligare form av glaukom. Det innebär att man plötsligt får för högt tryck i ögat. Oftast drabbas bara ett öga. Akut glaukom är en mycket allvarlig sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Annars finns stor risk för att synen försämras avsevärt eller, i värsta fall, att man blir blind.

Har du frågor kring grön starr/glaukom?

Välkommen att ringa till oss eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!

Tempelgatan 1A, 431 30 Mölndal

Rulla till toppen