Om terminalglasögon

Läs mer om vikten av terminalglasögon för att förbättra din arbetsmiljö vid bildskärmsarbete. Lär dig om regler, arbetsgivarens ansvar och symtom du bör vara uppmärksam på. 

Terminalglasögon är mer än bara en nödvändighet för att se tydligt på skärmen. De är en investering i din syn och arbetsmiljö. Terminalglasögon hjälper till att minska obehagliga symptom som huvudvärk, trötthet och suddig text på skärmen. Arbetar du mer än en timme om dagen framför en skärm så har du rätt att få särskilda glasögon för ditt arbete.

Hur är reglerna för terminalglasögon?


Enligt Arbetsmiljöverket säger reglerna: 6 § ”Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer”….” Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas”…

Läs hela föreskriften hos arbetsmiljöverket.

Vart vänder man sig?


Hör med din arbetsgivare vilka regler för synundersökning och köpet av terminalglasögon som gäller på din arbetsplats.

Vad ingår i arbetsgivarens ansvar?


Antireflexbehandling

Den anställde har rätt till datorglasögon för att kunna arbeta vid bildskärm utan problem. Vissa personer har särskilda behov som behöver tillgodoses för att deras arbetsmiljö ska bli tillfredsställande. Antireflexbehandling kan därför vara en nödvändig åtgärd om man inte på arbetsplatsen kan åtgärda det som orsakar blänket.
En optiker eller ögonläkare är den som bäst kan bedöma om antireflexbehandling är nödvändig utifrån den anställdes arbetsuppgifter och synstatus.

I 6 § i reglerna om att arbeta vid bildskärm, AFS 1998:5, framgår att ”åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf inte får medföra kostnader för arbetstagarna”.

Kontaktlinser
Arbetsgivarens ansvar gäller glasögon. I vissa fall kan kontaktlinser vara det enda eller bästa alternativet – allt utifrån situation och behov. Det finns inga hinder att välja kontaktlinser om arbetsgivaren godkänner detta.

Vems är glasögonen?


Det är faktiskt arbetsgivaren som äger glasögonen. Det vanliga är dock att arbetstagaren får ta med sig sina arbetsglasögon då man byter anställning.

Vilka symptom ska man vara uppmärksam på?

 

 • Huvudvärk

 • Trötthet

 • Yrsel

 • Svårt att fokusera på texten

 • Texten på dataskärmen ser lustigt liten ut

Allmänna tips för en bättre arbetsmiljö

 

 • Sittplatsen och bildskärmen bör placeras en bit från eventuella fönster så du slipper störande blänk och reflexer.

 • Dagsljus från fönster ska komma från sidan av bildskärmen, dvs ej framifrån eller bakifrån. Det skall finnas möjlighet att skärma av besvärande solljus med t ex persienner, markiser eller gardiner.

 • Du bör ha en god flimmerfri allmänbelysning runt omkring din arbetsplats och komplettera alltid med en justerbar punktbelysning.

 • Ställ in stolshöjden så du sitter rakt med avslappnade axlar och fötterna i golvet så benen bildar en 90° vinkel.

 • Placera bildskärmen med ett avstånd på ca 60-80 cm från ögonen beroende på skärmstorlek.

 • Tänk på att din bildskärm alltid skall vara optimalt inställd för bästa bildkvalitet, kontrast och läsbarhet. Ögonen bör vara i höjd med övre kanten av skärmen, så blicken blir lätt nedåtriktad när du tittar in i skärmen.

Vart kan jag läsa mer om bildskärmsarbete och datorglasögon?


Mer information om arbetsglasögon hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5 Bildskärmsarbete 2 § 3 § 6 §). Beställ på 08-730 97 00, 08-730 97 00 eller www.av.se – se rubriken Lag och rätt.

Hur går jag tillväga för att beställa mina datorglasögon?


Välkommen att beställa tid för en synundersökning, tel. 031-87 86 10. Mät gärna avståndet till din datorskärm och till tangentbordet och ta med till synundersökningen. Ta med en rekvisition från din arbetsgivare där det tydligt framgår vilken kostnad som arbetsgivaren står för samt samtliga uppgifter som behövs för att vi ska kunna fakturera.

Har du frågor kring terminalglasögon?

Välkommen att ringa till oss eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!

Tempelgatan 1A, 431 30 Mölndal

Rulla till toppen