Om förändringar i gula fläcken - Makuladegenerering

Lär dig mer om vad förändringar i gula innebär, dess symptom och behandlingsalternativ. Läs om hur denna ögonsjukdom kan påverka synen och vad du kan göra när symptomen börjar märkas.

Vad är gula fläcken?


Gula fläcken, makula, är den centrala delen av ögats näthinna och där man ser skarpast.

Vad innebär det när man säger att man ”har gula fläcken”?


Gula fläcken har alla, det är ju en del av ögat. När man säger att någon ”har gula fläcken” menar man åldersförändringar i gula fläcken, sk makuladegeneration. Det är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i högre åldrar.

Finns det olika typer av makuladegeneration?


Det finns två former – torr respektive våt makuladegeneration.

Den torra formen av makuladegeneration är den vanligaste. Syncellerna i gula fläcken bryts sakta ned, vilket gör att det skarpa seendet försämras. Synnedsättningen är permanent. Sjukdoms-förloppet är oftast långsamt och kan pågå under många år.

Nya blodkärl bildas som växer in under gula fläcken i näthinnan. De nybildade, sköra kärlen läcker blod och vätska, vilket leder till att näthinnan svullnar och syncellernas förmåga att förmedla synintryck försämras. Om förändringarna inte behandlas kan syncellerna i gula fläcken dö och den drabbade bli synskadad. Sjukdomen har ett snabbare förlopp.

Vad orsakar makuladegeneration?


Hög ålder innebär en större risk för att utveckla makuladegereration, och risken ökar ju äldre man blir. Andra saker som ökar risken att drabbas är rökning, högt blodtryck, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, höga kolesterolvärden och vitaminfattig kost. Sjukdomen är till viss del ärftlig.

Vilka är symptomen på makuladegeneration?

Synen försämras långsamt, ibland över många år. Det kan uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Du kan behöva starkare ljus för att kunna läsa och bokstäver i texten kan falla bort. Det kan också bli svårt att känna igen ansikten på avstånd.

Torr makuladegeneration kan övergå i våt. Synen försämras då snabbt. Raka linjer uppfattas som krokiga och hela bilden kan bli sned och förvrängd. Precis som vid torr variant kan det uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Det blir svårt att läsa och att känna igen ansikten på avstånd.

Kan man själv göra något för att minska risken att få makuladegeneration?


Ja man kan själv minska risken genom att:

• Inte röka

• Se till att blodtrycket inte är för högt

• Hålla vikten

• Äta mycket frukt, grönt och bär

Vad gör jag när symptomen börjar komma?


Kontakta din optiker om du får synförändringar. Om det behövs skrivs en remiss till en ögonläkare.  Vid mycket snabba synförsämringar bör du kontakta 1177.

Hur behandlas makuladegeneration?

Mot torr makuladegeneration finns i dagsläget ingen behandling. Viss förbättring kan dock ske vid intag av vissa vitaminer och mineraler.

Den våta formen av makuladegeneration behandlas med läkemedel som minskar nybildningen av blodkärl i ögat. Läkemedlet sprutas in i ögats glaskropp – den geléartade substans som fyller ut utrymmet mellan linsen och näthinnan. Ögat bedövas först med ögondroppar.

Synen påverkas obetydligt och du kan gå hem direkt efter behandlingen. Sedan får du gå på kontroller där man mäter synskärpan, läsförmågan och svullnaden på näthinnan. Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt, helst inom några veckor efter att du har fått din diagnos.

Har du frågor om förändringar i gula fläcken?

Välkommen att ringa till oss eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!

Tempelgatan 1A, 431 30 Mölndal

Rulla till toppen