Progressiva glasögon


OM PROGRESSIVA GLASÖGON

 * 

Vad är progressiva glasögon?

Enkelslipade glas är slipade för ett visst avstånd, t ex läsglasögon eller avståndsglasögon.

Dubbelslipade, sk bifokala glas, är slipade för avstånd och har en ingjuten ruta nederst i glaset som är slipad för att kunna se på nära håll.

Progressiva glas är flexibla glasögon; i ett och samma par glasögon får du bra synskärpa både på nära håll, mellanavstånd och på långt håll. Glasen är slipade så att synskärpeavståndet ändras progressivt i höjdled och har en steglös och osynlig övergång i styrkorna. För att se med rätt styrka vinklar man huvudet så att rätt ställe i glaset används.

Oftast utförs den progressiva slipningen så att den övre delen ger synskärpa på långt håll och den undre delen ger synskärpa på närmare håll. Andra slipningar kan förekomma i särskilda fall, t ex i olika arbetssituationer.

*

Kan vem som helst vänja sig vid progressiva glasögon?

Om man använder progressiva glasögon för första gången kan det ta några dagar att vänja sig. Kroppen behöver lära sig, och bli van vid, det ändrade rörelsebeteendet i huvudet. Man behöver ändra huvudvinkeln för att rätt punkt i glaset ska användas och det kan kännas ovant i början, men när man vant sig tänker man knappt på det längre. De första dagarna kan det kännas obehagligt att gå i trappor och ibland kan synfältet kännas smalt. Man kan också uppleva ett tunnelseende och att saker buktar sig. Statistiken säger att 96 % av alla användare vänjer sig vid de progressiva glasögonen även om det känns ovant den allra första tiden.

*

Hur gör man för att vänja sig vid progressiva glasögon?

För att vänja sig är det bra att börja använda glasögonen en stund då och då hemma när du inte gör något särskilt. Sedan kan du börja använda glasögonen vid fler och fler tillfällen och öka tiden du har dem på.

 *

Vad är det vanligaste felet man oftast gör om det känns motigt att använda de progressiva glasögonen?

Det vanligaste misstaget är nog att ge upp för tidigt och inte låta kroppen vänja sig vid de nya beteendemönstren. Det handlar om att träna och vänja sig. När du blir van tänker du inte längre på huvudrörelserna och då har du glasögon för alla olika avstånd och behöver inte längre ta av och på dina glasögon för att kunna se bra.

 *

Fungerar progressiva glasögon vid datorarbete?

Variationen är stor när det gäller kroppspositionen framför datorn, man kan t ex sitta vid skrivbord, sitta med datorn i knät eller ligga på sängen…. Om datorn står på ett bord på ca 70 cm avstånd, som är vanligt på kontor, kan du behöva lyfta huvudet en bit för att kunna se skärmen ordentligt. På sikt kan denna ansträngda arbetsposition ge spänningar i nacke och övriga kroppen. Då är inte progressiva glasögon optimala. Då passar det bättre med terminalglasögon som är anpassade för rätt avstånd. Sitter du med laptopen i knät är ofta positionen mer gynnsam för kroppen och då kan progressiva glasögon passa utmärkt.

* 

Finns det olika sorters progressiva glas och är det någon kvalitetsskillnad?

Ja, det finns olika typer av progressiva glas och tekniken utvecklas ständigt. Material och tillverkningsmetod är lika för de flesta glas. Förr tillverkades glasen utifrån ett halvfabrikat, sk blanks, där framsidan var färdiggjuten och baksidan slipades till rätt styrkor. Numera används metoden Free Form, vilket innebär att glaset skärs till exakt rätt form på både fram- och baksidan. Glas tillverkade på detta sätt är både av högre kvalitet och billigare än sina föregångare. T ex är synfältet bredare och har mindre störning i sidled.

Kvalitetsmässigt är det ingen större skillnad på de olika glas som tillverkas idag. Det som skiljer olika sorters glas åt är designen, dvs hur segmenten formas i bredd- och höjdled. Tillverkare hävdar oftast att deras glas är de bästa, men vad det handlar om är snarare en individuell upplevelse. Vissa personer föredrar en viss sorts glas, medan andra föredrar andra glassorter.

*

Finns det något annat som påverkar den upplevda synkvaliteten?

Sista steget i tillverkningen är inslipningen av glasen i bågarna, vilket ställer stora krav på noggrannhet. När du provar ut dina bågar mäter vi noga höjden på, och bredden emellan, pupillerna för att få glasen inslipade på exakt rätt sätt. Det gäller att vinkeln är rätt för bästa synskärpa på de olika avstånden. Se till att bågarna  alltid sitter rätt på näsan så du inte riskerar att få sämre upplevd synkvalitet än vad som är möjligt.

*

Vad ska man tänka på när man köper progressiva glas?

96 % vänjer sig vid att bära progressiva glasögon. Det innebär att det är 4 % som inte vänjer sig. För personer med nedsatt syn, stor styrkeskillnad, yrsel eller dåligt balanssinne är det besvärligare att vänja sig. Om man ser väldigt bra på avstånd utan glasögon är nackdelarna ibland större än fördelarna då man störs mer av de progressiva glasögonens avigsidor.

 *

Vad gör jag om det inte känns bra trots att jag försöker träna och vänja mig?

För progressiva glas är det särskilt viktigt att bågarnas sitter korrekt på näsan. Om inte, kan syn-skärpan bli sämre och synfältet smalna. Kom gärna in till oss så hjälper vi dig justera bågen så att du ser optimalt med dina glasögon!

 *

Välkommen in till oss – vi hjälper dig gärna att besvara dina frågor om progressiva glasögon!

*