Näthinneavlossning


OM NÄTHINNEAVLOSSNING

 näthinn

Vad är en näthinna?

Näthinnan är ett tunt lager av ca 130 miljoner sinnesceller som finns på ögonbotten. När ljuset träffar sinnescellerna uppstår nervimpulser som leds via synnerven till syncentrum i hjärnans nacklob som bearbetar och tolkar den information vi ser.

*

Vad innebär näthinneavlossning?

Näthinneavlossning innebär att delar av näthinnan lossnar från ögats innervägg.

Med åldern sjunker ögats glaskropp ihop och det kan i enstaka fall leda till att ett hål bildas i näthinnan. Vätska flyter ut genom hålet och lyfter näthinnan från sitt fäste i ögats innervägg. Hinnan lossnar gradvis. Ögats synceller får sin näring från en underliggande hinna. Om kontakten med denna går förlorad dör cellerna. Det innebär att de delar av näthinnan som lossnar inte längre fungerar.

 *

Vilka är symptomen på näthinneavlossning?

Symptomen är upplevelsen av en skugga som drar sig från utkanten av synfältet mot mitten, nästan som en slöja eller ridå. När slöjan når mitten är det svårt att se skarpt eller läsa. Förloppet kan variera, från ett par timmar till dagar. Näthinneavlossning drabbar oftast bara ett öga i taget. Dessa symptom är allvarliga och du bör snarast uppsöka ögonläkare.

 *

Vilka drabbas av näthinneavlossning?

Näthinneavlossning är en ganska ovanlig sjukdom som oftast uppkommer i medelåldern. Män och kvinnor drabbas lika ofta. Mycket närsynta personer löper större risk att drabbas. Eftersom ett närsynt öga ökar i storlek töjs näthinnan ut och blir tunnare och skörare. Även kraftiga slag direkt mot ögat kan orsaka näthinneavlossning.

I sällsynta fall kan glaskroppsavlossning följas av näthinneavlossning. Glaskroppsavlossningens symptom är ljusblixtar och ”sotflagor” som rör sig framför ögat. Detta är ett naturligt och ganska vanligt tillstånd. I stort sett alla människor drabbas av glaskroppsavlossning någon gång i livet och är i sig inget att oroa sig för. Det är de eventuella följande symptomen i form av skuggor, slöjor eller ridåer du ska vara uppmärksam på som kan indikera att du drabbats av följdsjukdomen näthinneavlossning. 

När ska jag kontakta en läkare?

Det gäller att snabbt få vård, inom ett par veckor kan hela näthinnan ha lossnat och ögat blir blint. Om näthinneavlossningen behandlas tidigt är chanserna till läkning goda. I mer än 90 procent av fallen läker ögat så att syn kan bevaras.

Fråga om råd?

Om du undrar över något kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom en timme genom att logga in på Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter.

Du kan även när som helst på dygnet prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100. De som svarar kan även tala om på vilken vårdcentral du är listad.

*

Hur går läkarundersökningen till?

Pupillen vidgas först med droppar. Med hjälp av ett oftalmoskop studeras ögonbotten för att upptäcka om det finns sjukliga förändringar i ögat. Undersökningen görs av en ögonläkare.

*

Hur behandlas näthinneavlossning?

Näthinneavlossning behandlas kirurgiskt. Vid behandlingen fästs näthinnan åter mot ögats innervägg, hålet i hinnan tätas och vätskan under den sugs upp.

Tidiga förändringar, när hålet bildats men näthinnan ännu inte har lossnat, behandlas med laser under lokalbedövning. Större förändringar kräver operation under narkos. Resultaten är oftast mycket goda, men ibland krävs flera operationer. Synförmågan och synfältet återställs till största delen i flertalet fall.

*

Vad kan vi hjälpa till med när det gäller näthinneavlossning?

Näthinneavlossning ska behandlas akut. Om du besöker oss och vi konstaterar att du fått näthinneavlossning remitterar vi dig akut till ögonläkare.

Känner du oro eller osäkerhet är du välkommen att kontakta oss.

*