Gula fläcken/makuladegenerering


OM GULA FLÄCKEN – MAKULADEGENERERING

 gula

 

Vad är gula fläcken?

Gula fläcken är den centrala delen av ögats näthinna och den del av synfältet där man ser skarpast. När vi läser är det främst gula fläcken vi använder.

*

Vad innebär det när man säger att man ”har gula fläcken”?

Gula fläcken har alla, det är ju en del av ögat. När man säger att någon ”har gula fläcken” menar man åldersförändringar i gula fläcken, sk makuladegeneration. Det är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning i högre åldrar.

*

Finns det olika typer av makuladegeneration – gula fläcken?

Det finns två former av sjukdomen gula fläcken – torr respektive våt makuladegeneration.

*

Torr makuladegeneration

Den torra formen av makuladegeneration är den vanligaste – ungefär 85 procent av dem som drabbas får den torra formen. Syncellerna i gula fläcken bryts sakta ned, vilket gör att det skarpa seendet försämras. Synnedsättningen är permanent. Sjukdoms-förloppet är oftast långsamt och kan pågå under många år.

*

Våt makuladegeneration

Nya blodkärl bildas som växer in under gula fläcken i näthinnan. De nybildade, sköra kärlen läcker blod och vätska, vilket leder till att näthinnan svullnar och syncellernas förmåga att förmedla synintryck försämras. Om förändringarna inte behandlas kan syncellerna i gula fläcken dö och den drabbade bli synskadad. Sjukdomen har ett snabbt förlopp – den utvecklas under några veckor eller månader.

 *

Vilka drabbas av makuladegeneration – gula fläcken?

Risken för att drabbas av makuladegeneration ökar kraftigt med åldern och de flesta som drabbas är över 60 år. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till svår synskada hos människor över 65 år. Cirka 50 procent av de drabbade får besvär även med det andra ögat inom fem år.

*

Vad orsakar makuladegeneration – gula fläcken?
Hög ålder innebär en större risk för att utveckla makuladegereration, och risken ökar ju äldre man blir. Andra saker som ökar risken att drabbas är rökning, högt blodtryck, övervikt, hjärt- och kärlsjukdom, höga kolesterolvärden och vitaminfattig kost. Sjukdomen är till viss del ärftlig.

*

Vilka är symptomen på makuladegeneration – gula fläcken?

*

Torr makuladegeneration

Synen försämras långsamt, ibland över många år. Det kan uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Du kan behöva starkare ljus för att kunna läsa och bokstäver i texten kan falla bort. Det kan också bli svårt att känna igen ansikten på avstånd.

*

Våt makuladegeneration

Torr makuladegeneration kan övergå i våt. Synen försämras då snabbt. Raka linjer uppfattas som krokiga och hela bilden kan bli sned och förvrängd. Precis som vid torr variant kan det uppstå en suddig fläck i centrum av synfältet. Det blir svårt att läsa och att känna igen ansikten på avstånd.

*

Kan man förebygga makuladegeneration – gula fläcken?
Du kan förebygga makuladegeneratorn genom att:

  • inte röka
  • se till att blodtrycket inte är för högt
  • hålla vikten
  • äta mycket frukt, grönt och bär

 *

Vad gör jag när symptomen börjar komma?

Kontakta din optiker om du får synförändringar. Om det behövs skrivs en remiss till en ögonläkare.  Vårdgarantin ger dig rätt att komma till en ögonläkare inom 90 dagar. Om dina besvär kräver vård direkt ordnar vi en akuttid hos en ögonläkare. Vid mycket snabba synförsämringar bör du kontakta din ögonläkare direkt.

*

Hur behandlas makuladegeneration – gula fläcken?

 Torr makuladegeneration

Mot torr makuladegeneration finns i dagsläget ingen behandling. Viss förbättring kan dock ske vid intag av vissa vitaminer och mineraler, särskilt effektiva är antioxidanterna i blåbärs-koncentrat.

 *

Våt makuladegeneration

Den våta formen av makuladegeneration behandlas med läkemedel som minskar nybildningen av blodkärl i ögat. Läkemedlet sprutas in i ögats glaskropp – den geléartade substans som fyller ut utrymmet mellan linsen och näthinnan. Ögat bedövas först med ögondroppar. Synen påverkas obetydligt och du kan gå hem direkt efter behandlingen. Oftast ges tre sprutor med en månads mellanrum. Sedan får du gå på kontroller där man mäter synskärpan, läsförmågan och svullnaden på näthinnan. Ofta behöver ögat behandlas på nytt inom något eller några år. Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snabbt som möjligt, helst inom några veckor efter att du har fått sin diagnos. Hos de flesta patienter som får sprutor med kärlhämmande läkemedel stabiliseras synskärpan. I vissa fall kan den till och med förbättras. Injektioner med kärlhämmande läkemedel kan ge biverkningar i form av ögoninfektion, näthinneavlossning och grå starr. Men det är biverkningar som drabbar färre än en person per 100 behandlade.

*

Har du frågor makuladegenerering – gula fläcken?

Bifogat hittar du ett diagnostiskt schema om makuladegenereringens symptom.

Välkommen att ringa, tel. 031-87 86 10, eller kom in till om du har frågor kring gula fläcken!

*

GULA FLÄCKEN – MAKULADEGENERATION

  • diagnostiskt schema

 

Nedanstående diagnostiska schema hjälper dig känna igen makuladegenereringens symptom.

Välkommen att ringa till oss, eller kom in till oss, så besvarar vi gärna dina frågor och undersöker dina ögon!

gulafläckenbilden

GULA FLÄCKEN – MAKULADEGENERATION – diagnostiskt verktyg

 Amsler Test, ett svartvitt rutnät, hjälper dig att upptäcka eventuella symptom.

Om du använder läsglasögon ska dessa vara på under hela testet. Dubbelslipade och progressiva glasögon kan ge missvisande resultat.

– Placera kortet ca 30 cm framför dina ögon.
– Fokusera på centrumpunkten. Täck över ena ögat.
– Kontrollera att du kan se rutans alla fyra hörn.
– Se om alla rutor och streck ser raka ut, eller om du upplever någon del av rutan
och dess streck suddiga, förvrängda, missfärgade eller på något annat sätt onormalt.

– Placera gärna rutnätet på en plats där du regelbundet kan göra testet, t ex på
kylskåpsdörren eller badrumsspegeln
– Om inte alla rutor och streck ser raka ut bör du kontakta din optiker för en
synundersökning. Symptomen kan ev. påvisa makuladegereration/gula fläcken.

amsler