Hållbarhet


Hållbarhet – glasögon.

Processen att göra nya glasögon kräver mycket resurser. Det handlar bl a om fossila bränslen till plastglas och plastbågar samt utvinning av metall för metallbågar. Det är därför viktigt att du tar väl hand om dina glasögon så de håller längre.

När du inte längre kan använda dina glasögon har du möjlighet att hjälpa andra människor att se genom att lämna in dina gamla hela glasögon till oss. Glasögonen går till välgörenhet runt om i världen där människor som inte själva har råd med glasögon kan få möjlighet att se igen. Vi samarbetar med andra för att göra detta möjligt. Organisationen Lions hämtar de insamlade glasögonen, rengör och sorterar innan de skickas till organisationen ”Vision for all”. De i sin tur skickar ut optiker och optikerassistenter som gör synundersökningar och väljer ut lämpliga glasögon till var och en. Det är fantastiskt hur man kan hjälpa någon att se – i stället för att glasögonen ligger i någon låda hemma och samlar damm.

Om dina glasögon är trasiga ska de slängas i de vanliga hushållssoporna.

Recept på miljövänligt putsmedel

Du kan göra eget miljövänligt putsmedel hemma genom att blanda 5 dl vatten och ett par droppar diskmedel. Tänk på att använda miljövänliga diskmedel som t ex Änglamark, Attitude eller ICA:s Skona. Det populära diskmedlet Yes klassas numera tyvärr som miljöfarligt.

Hållbarhet linser. Släng aldrig dina använda linser i toaletten eller i handfatet. De är gjorda av olika typer av plast och om de hamnar i vattenledningar bryts de sönder till mindre delar och blir till mikroplast som lättare tar sig igenom filter och ut i sjöar och hav. Läs på förpackningen hur du ska källsortera dina linser. Vår mest sålda lins, Biofinity, sorterar du enligt följande:

Kontaktlins – slängs i vanligt hushållsavfall
Pappersförpackning för linser och linsvätska – slängs i pappersförpackningar Lock på linsburk – slängs i metallförpackningar
Tomma linsburkar och linsvätskeburkar – slängs i plastförpackningar