Datorglasögon


 

OM DATORGLASÖGON

 

Hur är reglerna för datorglasögon?

Anställda som arbetar mer än en timme om dagen vid dator har rätt till synundersökning som arbetsgivaren bekostar. Om synundersökningen visar att det finns behov av datorglasögon ska arbetsgivaren bekosta dessa, eftersom de är arbetsredskap.

Arbetsgivaren är skyldig  att bekosta glasen samt enklare bågar. Varje företag bestämmer hur mycket bågarna får kosta och dessa regler kan variera från företag till företag. Många arbetsgivare låter de anställda välja vilka bågar de vill och om kostnaden överstiger summan som arbetsgivaren bekostar får den anställde själv betala mellanskillnaden.

Även vikarier har rätt till datorglasögon. Arbetsmiljöverket har dock beviljat dispenser för korttidsanställningar, som längst upp till 4-5 månader.

Om synundersökningen visat att du behöver särskilda bildskärmsglasögon i arbetet och arbetsgivaren har försett dig med dessa, så har du en skyldighet att använda dem när du arbetar framför skärmen. Om du nekar hindrar det arbetsgivaren att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar.

*

Vart vänder man sig?

Hör med din arbetsgivare. Många arbetsgivare har avtal med optiker.

*

Vad ingår i arbetsgivarens ansvar?

*
Antireflexbehandling

Den anställde har rätt till datorglasögon för att kunna arbeta vid bildskärm utan problem. Vissa personer har särskilda behov som behöver tillgodoses för att deras arbetsmiljö ska bli tillfredsställande.  Antireflexbehandling kan därför vara en nödvändig åtgärd om man inte på arbetsplatsen kan åtgärda det som orsakar blänket.

En optiker eller ögonläkare är den som bäst kan bedöma om antireflexbehandling är nödvändig utifrån den anställdes arbetsuppgifter och synstatus.

I 6 § i reglerna om att arbeta vid bildskärm, AFS 1998:5, framgår att ”åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf inte får medföra kostnader för arbetstagarna”.

*

Kontaktlinser

Arbetsgivarens ansvar gäller glasögon. I vissa fall kan kontaktlinser vara det enda eller bästa alternativet – allt utifrån situation och behov. Det finns inga hinder att välja kontaktlinser om arbetsgivaren godkänner detta.

 *

Vems är glasögonen?

Det är faktiskt arbetsgivaren som äger glasögonen. Det vanliga är dock att arbetstagaren får ta med sig sina arbetsglasögon då man byter anställning.

*

Vilka symptom ska man vara uppmärksam på?

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Yrsel
 • Svårt att fokusera på texten
 • Texten på dataskärmen ser lustigt liten ut

*

Allmänna tips för en bättre arbetsmiljö

 • Sittplatsen och bildskärmen bör placeras en bit från eventuella fönster så du slipper störande blänk och reflexer
 • Dagsljus från fönster ska komma från sidan av bildskärmen, dvs ej framifrån eller bakifrån. Det skall finnas möjlighet att skärma av besvärande solljus med t ex persienner, markiser eller gardiner
 • Du bör ha en god flimmerfri allmänbelysning runt omkring din arbetsplats och komplettera alltid med en justerbar punktbelysning
 • Ställ in stolshöjden så du sitter rakt med avslappnade axlar och fötterna i golvet så benen bildar en 90° vinkel
 • Placera bildskärmen med ett avstånd på ca 60-80 cm från ögonen beroende på skärmstorlek
 • Tänk på att din bildskärm alltid skall vara optimalt inställd för bästa bildkvalitet, kontrast och läsbarhet. Ögonen bör vara i höjd med övre kanten av skärmen, så blicken blir lätt nedåtriktad när du tittar in i skärmen.

 *

Vart kan jag läsa mer om bildskärmsarbete och datorglasögon?

Mer information om arbetsglasögon hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5 Bildskärmsarbete 2 § 3 § 6 §). Beställ på 08-730 97 00, 08-730 97 00 eller www.av.se – se rubriken Lag och rätt.

 *

Hur går jag tillväga för att beställa mina datorglasögon?

Välkommen att beställa tid för en synundersökning, tel. 031-87 86 10. Mät gärna avståndet till din datorskärm och till tangentbordet och ta med till synundersökningen. Ta med en rekvisition från din arbetsgivare där det tydligt framgår vilken kostnad som arbetsgivaren står för samt samtliga uppgifter som behövs för att vi ska kunna fakturera.

*

Varmt välkommen till oss önskar

Bengt & Monica

 

IMG_9908-2

Utterdahl Optik AB                                                  031-87 86 10                                     bengt@utterdahloptik.se

Tempelgatan 1a                                                       070-432 89 10                                        www.utterdahloptik.se

431 30 Mölndal                                                                                                                      Facebook: Utterdahl Optik