Så undviker du att få gamnacke


 

SÅ UNDVIKER DU ATT FÅ GAMNACKE

 

Den ökande användningen av bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner leder till ökade belastningsskador. Per Nylén, docent vid Arbetsmiljöverket och forskare på KTH, tipsar om hur användarna ska slippa drabbas av gamnacke. Artikeln är hämtad från Personal/Ledarskap #10 2013.

De senaste två åren har det kommit allt fler rapporter om ökade besvär i nacke och skuldra.

-Vi böjer huvudet framåt när vi under allt längre stunder hanterar läsplattor och mobiltelefoner. Vid datorn arbetar vi dessutom med tangentbord och styrdom som också utgör en belastnings på nacke och skuldra, särskilt om man saknar stöd för underarmarna, säger Per Nylén.

Det är väl känt att muskelspänningar ökar då vi lyfter hela armen när vi ska mata in text. Därför är Per Nylén en varm anhängare av en framtida ökad röststyrning för inmatning av text. Han har själv provat och tycker att det fungerar bra.

-Det finns redan nu utmärkt sådan programvara utvecklad för dyslektiker. Röststyrning kan man även använda för minnesanteckningar vid så kallade gå-möten, som Per Nylén förespråkar. –Vi kontorsarbetare får alldeles för lite dagsljus.

Många sömnproblem kan till en del bero på at vi får en störd dygnsrytm då vi bara utsätt för den varmvita lysrörsbelysningen på jobbet. Den är helt statisk; ljuset har till skillnad från dagsljuset hela tiden exakt samma intensitet, infallsvinkel och färgtemperatur. Vi känner inte av att dagen förflyter.

Ibland kan det dock vara svårt att arbeta utomhus. Nya bildskärmar, bärbara datorer, läsplattor och telefoner har ofta en extremt blank glasyta, för att ge en något högre briljans i färgerna.
-Här har utvecklingen gått rejält bakåt. Jag ser gärna att leverantörerna går tillbaka till de matta bildskärmsytorna. De starkt reflekterande glasytorna på de nya gör dem svåra att läsa av inom-hus på grund av spegeleffekter och reflexer från armaturer, utomhus är det än värre och i direkt solsken nästan omöjligt.

Många gamnackar skapas enligt Per Nylén av att vi vill se bättre. Om bilden är suddig böjer vi oss fram och spänner nacke och skuldra. Om vi är trötta i ögonen spänner vi ögonlocken. Dessutom gör små teckenstorlekar, ibland ner till en millimeter, att vi måste böja oss fram ännu mer.

På många hemsidor kläms alldeles för mycket text in på liten yta. Det är svårläst och har man dessutom vanliga progressiva glasögon blir det ett elände. För att se skarpt med dessa måste man titta i den understa delen av glasögonen och därför böja nacken bakåt då man betraktar skärmen, vilket kan ge belastningsbesvär. Arbetsprogressiva eller närprogressiva glasögon fungerar väsentligt bättre men även vanliga läsglas kan fungera bra. Men eftersom man ska se bekvämt på 70-80 cm håll kan man ha lite svagare glasögon än när man läser en bok. 

 *

Så här förebygger du gamnacke och belastningsbesvär

  1. Använd närprogressiva eller arbetsprogressiva glasögon, lägg bort de vanliga progressiva glasögonen.
  2. Hellre matt skärmyta än blank, eliminera speglingar och reflexer
  3. Öka teckenstorleken i stället för att böja dig närmare skärmen, ofta kan man öka storleken genom att trycka in ctrl-knappen och scrolla samtidigt.
  4. Prova röststyrning om det finns tillgängligt när du matar in text.
  5. Ta ett gå-möte ute då och då.

 * 

Har du frågor?

Välkommen att ringa till oss, tel. 031-87 86 10, eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!

*