Grön starr/glaukom


 

*

OM GRÖN STARR/GLAUKOM

  

 grönstarr

*

Vad innebär grön starr/glaukom?

Ögontrycket regleras av kammarvätskan, en genomskinlig vätska som ger näring åt ögat och forslar bort avfallsprodukter. Det bildas hela tiden ny kammarvätska i ögat. Om ögat inte klarar av att hålla en balans mellan att bilda vätska och forsla bort den påverkas ögats tryck. Ett ökat ögontryck kan skada synnerven. Vid långvariga besvär förtvinar synnerven, men ofta kan man ändå behålla en ganska god syn i många år. Behandlingen vid glaukom syftar till att minska trycket. Hur högt tryck ögat klarar av är individuellt.

Vilka drabbas av grön starr/glaukom?

Glaukom drabbar oftast äldre personer – diagnosen är sällsynt bland dem som är under 50 år.

 *

Finns det olika typer av grön starr/glaukom?

Glaukom kan vara kroniskt eller akut. Båda formerna är allvarliga ögonsjukdomar som kan leda till försämrad syn eller i värsta fall blindhet.

*

Kronisk glaukom
Vid kroniskt glaukom förtvinar synnerven långsamt. Trycket i ögat är i de flesta fall för högt. Olika ögon är olika känsliga för ögontrycket, varför varje fall måste bedömas individuellt. Även om sjukdomen är allvarlig får de flesta behålla en ganska god syn livet ut, förutsatt att behandlingen sköts riktigt.

*

Akut glaukom
Akut glaukom är en ovanligare form av glaukom. Det innebär att man plötsligt får för högt tryck i ögat. Oftast drabbas bara ett öga. Akut glaukom är en mycket allvarlig sjukdom. Eftersom förloppet är snabbt gäller det att omedelbart få behandling hos ögonläkare. Annars finns stor risk för att synen försämras avsevärt eller, i värsta fall, att man blir blind.

*

Vilka är symptomen på grön starr/glaukom?

Symptom för kroniskt glaukom

Kroniskt glaukom utvecklas i de flesta fall långsamt. Det kan gå flera år innan man märker något själv. Det beror på att synen först försämrat utanför centrum av synfältet. Det centrala synfältet, där man ser skarpast, drabbas sist. Ett annat symptom är att man ser regnbågsfärgade ringar kring ljuspunkter, till exempel gatlyktor och ljuslågor. Förloppet bromsas med behandling, men de förändringar som redan skett är bestående.

*

Akut glaukom

Besvären börjar med värk i ett öga. Värken kan vara svår och oftast får man också huvudvärk och blir illamående. Förloppet är hastigt och synen försämras snabbt på grund av att hornhinnan svullnar. Det leder till att man ser regnbågsfärgade ringar kring ljuspunkter.

 *

Kan man förebygga grön starr/glaukom?
Har du nära släktingar – framför allt föräldrar eller syskon – med glaukom bör du kontrollera dina ögon hos din optiker eller ögonläkare när du närmar dig riskåldern, det vill säga innan den ålder då din anhörige fick sin diagnos. Denne kan då bedöma vilken risk du löper att få sjukdomen och, om det behövs, se till att du får den inledande tryckminskande behandling.

*

Vad gör jag när symptomen börjar komma?

Sjukdomen kan komma plötsligt eller smygande. Om du får svår värk i ögat – i synnerhet om du även har huvudvärk och mår illa, plötsligt försämrad syn eller börjar se regnbågsfärgade ringar runt ljuskällor ska du omedelbart kontakta en ögonläkare. Är besvären inte akuta kan du gå till din optiker som vid behov remitterar dig vidare till ögonläkare. Vårdgarantin ger dig rätt att komma till en ögonläkare inom 90 dagar. Om dina besvär kräver vård direkt ordnar vi en akuttid hos en ögonläkare.

*

Hur behandlas grön starr/glaukom?

*

Kronisk glaukom

Behandlingen går ut på att minska trycket i ögat, i första hand med ögondroppar. Utvecklingen av skador kan då bromsas. Om ögondroppar inte hjälper kan ögat behandlas med laser. Denna behandling är snabb och har få komplikationer, men effekten kan vara övergående. I enstaka fall måste ett konstgjort avflöde för kammarvätskan skapas med hjälp av en operation. Effekten av behandlingen kontrolleras vid undersökningar som man får gå på ett par gånger om året, oftast resten av livet.

*

Akut glaukom

Det är viktigt att få behandling snabbt. I det mest akuta skedet hålls trycket nere med hjälp av ögondroppar. Sedan får man läkemedel som drar ut vätskan ur ögat eller minskar bildandet av ny kammarvätska. När ögat är återställt används oftast laserbehandling för att förhindra en ny tryckökning.

*

Har du frågor kring grön starr/glaukom?

Välkommen att ringa till oss, tel. 031-87 86 10, eller kom in till oss så hjälper vi dig gärna!

*